11 września 2012

Prosen-Net sp. zo.o  od 2000 roku jest organem założycielskim Przychodni Specjalistycznej Prosen, mieszczącej się przy ul.Płockiej 17/23 w Warszawie.

Do działalności Prosen-Net sp. zo.o należy:

  • świadczenie usług medycznych
  • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w powiązaniu
    z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia


PROSEN-NET SP. ZO.O

REGON – 016338873

NIP – 9521845420

KRS – 0000073919

 

Kontakt :

Tel.: 22 632-32-59; 022 632-34-12

Fax: 22 632-31-94

e-mail: prosen@prosensmo.com