15 kwietnia 2013

Dlaczego przeprowadzamy badanie Libertas?

Zdajemy sobie sprawę, że nietrzymanie stolca może być bardzo uciążliwe. Nie jesteś jednak sam. Dolegliwość ta dotyka 2-3% osób w każdym wieku. Naszym celem jest poprawa jakości życia takich osób i dlatego prowadzimy badanie kliniczne Libertas, sprawdzające działanie potencjalnego nowego leku na nietrzymanie stolca.

 

Czym jest badanie  Libertas?

Badanie Libertas, które trwa 11 tygodni, ma na celu znalezienie potencjalnego nowego leku na nietrzymanie stolca, który ograniczyłby częstotliwość występowania epizodów nietrzymania stolca u około 500 osób powyżej 18 roku życia, u których takie epizody występują co najmniej dwa razy w tygodniu. Pozostałe kryteria badania przedstawimy na życzenie osobom, które chcą dowiedzieć się o nim więcej.

 

Jak będzie przebiegało moje leczenie?

Zostanie Panu/i losowo przydzielone albo placebo* albo jedna z trzech dawek badanego leku (co daje 75% szansę na otrzymanie badanego leku). Zarówno placebo, jak i badany lek mają postać czopków przeznaczonych do samodzielnego aplikowania raz dziennie przez około 8 tygodni. Pacjent nie będzie wiedział, który badany lek przyjmuje, ani nie  będzie mieć możliwości wyboru leku.

 

Przez cały czas trwania badania wszyscy pacjenci będą dokładnie monitorowani i będą znajdować się pod nadzorem, niezależnie od tego, do której grupy badawczej zostaną przydzieleni i jakie dawkowanie otrzymają.