10 marca 2012

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Co roku do sprzedaży w aptekach wprowadza się dziesiątki nowych leków. Leki te są bardzo szczegółowo badane w laboratoriach i testowana na zwierzętach. Kiedyś jednak trzeba zacząć podawać nowe leki ludziom. Wtedy  właśnie rozpoczynają się badania kliniczne. Pierwsze podanie nowej substancji leczniczej (I faza badań) odbywa się pod wzmożona kontrolą, tak aby wykluczyć poważne działania niepożądane i uniknąć powikłań.  Kolejne fazy badań (od II do IV) nadal podlegają ścisłej kontroli, muszą uzyskać aprobatę wielu niezależnych instytucji nadzorujących takich jak  Komisja Bioetyczna, Urząd Rejestracji Badań Klinicznych, EMEA lub FDA.
Pacjenci biorący udział u badaniach klinicznych mają dostęp do nowoczesnego leczenia, często niedostępnego na rynku polskim, dostęp do zaawansowanej diagnostyki medycznej, szczegółową opiekę medyczną w trakcie, a często również po zakończeniu  badania.

Przychodnia Specjalistyczna Prosen prowadzi badania kliniczne od 2000 roku.
W tym czasie przeprowadzono ponad 50 badań w zakresie :
–  psychiatrii
– neurologii
– pneumonologii
– alergologii
– leczenia bólu
– kardiologii
– ginekologii
– nefrologii

Jakość badań została potwierdzona przez wielokrotne audyty sponsorów jak i niezależnych instytucji audytujących. Wszystkie prowadzone w Przychodni Specjalistycznej Prosen badania posiadają pozytywną zgodę Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych oraz niezależnej Komisji Bioetycznej. Każdy z pacjentów przed  przystąpieniem do badania klinicznego otrzymuje pisemną informację dotycząca leku, struktury badania, korzyści oraz ryzyka. Pacjent  może przeznaczyć na zapoznanie się z informacją tyle czasu ile uzna za stosowne, może zabrać  informację do domu, aby przedyskutować udział w badaniu lub  innym lekarzem (np. lekarzem rodzinnym). Udział w badaniu jest całkowicie  dobrowolny. Pacjent ma prawo do wycofania zgody na udział w nim na każdym etapie badania, bez wpływu na dalsze leczenia pacjenta. W trakcie badania diagnostyka, lek badany, konsultacje specjalistyczne są dla chorego całkowicie bezpłatne.

 

Wszystkich  chorych zainteresowanych udziałem w badaniach zapraszamy do śledzenia na naszej stronie informacji dotyczących  bezpłatnych konsultacji poszczególnych specjalistów oraz możliwości udziału w badaniu klinicznym.