2 stycznia 2020

Wskazania do stosowania cerebrolizyny obejmują leczenie wspomagające:
• otępienia typu alzheimerowskiego
• demencji miażdżycowej (otępienia naczyniopochodnego)
• deficytów poudarowych i po urazach czaszkowo-mózgowych

Cerebrolizyna jest złożoną mieszaniną neuropeptydów i amino¬kwasów działających neuroimmunotroficznie i neuroprotekcyjne, nie wykazującą właściwości antygenowych. Mechanizm działania jest złożony – cerebrolizyna wpływa na plastyczność neuronów i synaps, stabilizuje mikrokrążenie, poprawia transport glukozy przez barierę krew–mózg.
To powoduje poprawę funkcji komórek nerwowych, działanie ochronnie ośrodkowego układu nerwowego oraz szybszy proces uczenia się. Przeprowadzone badania kliniczne wykazały, że cerebrolizyna może wpływać korzystnie na poprawę pamięci i innych funkcji poznawczych w chorobach neurodegeneracyjnych i naczyniowych mózgu oraz przyspieszać proces rehabilitacji po udarze mózgu lub urazach czaszkowo-mózgowych.

Lek podaje się dożylnie w dawkach dostosowanych do objawów chorego w 20 dniowych cyklach powtarzanych 2-4 razy w roku w zależności od efektów terapii i nasilenia objawów chorobowych. Wyjątkowo dopuszcza się iniekcje domięśniowe. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego cyklu leczenia odbywa się konsultacja neurologiczna i neuropsychologiczna z przeprowadzeniem oceny funkcji poznawczych chorego oraz rozmowy z opiekunem w celu kwalifikacji i doboru schematu leczenia.
Leczenie jest zazwyczaj bardzo dobrze tolerowane, objawy niepożądane mogą obejmować bóle i zawroty głowy, skórne reakcje alergiczne. Przeciwskazania do leczenie obejmują nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, źle kontrolowaną padaczkę oraz ciężką niewydolność nerek.

Więcej informacji uzyskają Państwo na recepcji.
Zapraszamy do kontaktu:  22 632-32-59, 22 632-34-12, 519-193-762